Elektrisk ångpanna

  • Electric Steam Boiler

    Elektrisk ångpanna

    Elpannor, även kallad elektrisk värmepanna, använder el som energikälla och omvandlar den till värmeenergi, producerar ånga / vatten / olja med hög temperatur.