Autoklav

  • AAC Autoclave and Boiler

    AAC-autoklav och panna

    Autoklav är en stor ångutrustning, kan användas för ångsandkalksten, flygaska, luftbetongblock, höghållfast betongstolpar, rörhögar och andra cementprodukter, även lämpliga för trä, medicin, kemikalier, glas, isoleringsmaterial och andra material.
  • Autoclave and Boiler

    Autoklav och panna

    Autoklavsystemet Double Rings producerade absorberar fördelarna med liknande främmande produkter från utvecklingen. Huvudtryck autoklavkomponenter i analysen av finita element och olika spänningsexperiment förbättrade styrkeberäkningen.